Ворк-шопи спеціалістів асоціації

«Card-making – новітня форма психологічної релаксації клієнта»

Розкрити власний унікальний арт потенціал, розвинути здатність до вільної творчості, сформувати вміння переносити свої думки, мрії, бажання та фантазії на малюнок відкритки.Детальніше

       «Корекція страхів, 

Знайти та актуалізувати власні ресурси, навчитися контролювати власні негативні емоції та прояви.Детальніше

«Асоціативні  метафоричні карти у психологічному консультуванні та корекції» 

Ознайомити з правилами роботи та видами метафоричних карт; дати основні принципи техніки роботи з даним психологічним інструментарієм в роботі психолога. Детальніше

«Казкотерапія в роботі психолога з психосоматичними розладами у дітей та дорослих»

Ознайомити із цілющою силою казки при роботі з психосоматичними розладами.Детальніше

«Метод вільних асоціацій в ізотерапії. Інтуїтивна творчість»

озкрити власний унікальний арт потенціал, розвинути здатність до вільної експресії, сформувати вміння переносити свої думки, мрії, бажання та фантазії на малюнок у форматі інтуїтивної творчості. Детальніше

«Подолання невпевненості у собі та підвищення самооцінки засобами арт-терапії» 

Активізувати потенційні ресурси, створити моделі впевненої поведінки. Детальніше

 «Подолання страхів у дітей та нав’язливих станів у дорослих методами арт- терапії»

Розкрити теоретичні та методологічні особливості при подоланні та мінімалізації страхів у дітей та дорослих методами арт – терапії. Детальніше

«Пошук партнера та подолання проблем у подружніх взаєминах у процесі самозцілення та саморозкриття методами арт-терапії» 

Знайти потенціал саморозкриття, активізувати власні пошукові ресурси, моделювати позитивні шляхи виходу з проблемних ситуацій. Детальніше

«Психологічне зцілення за допомогою арт-мандал»

Ознайомити учасників з можливостями роботи в мандалотерапії, забезпечити необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками при використанні мандал у буденному житті, психоконсультаційному та психокорекційному процесах. Детальніше

 «Психотерапія та психокорекція стресів,


 депресій і тривог за допомогою глинотерапії та інших пластичних матеріалів»

Розкрити власний унікальний арт потенціал, подолати емоційний деструктивний настрій, оволодіти прийомами самодопомоги, зменшити власний рівень стресу та тривоги. Детальніше

«Робота психолога з образом Я-жінка»

Детальніше

«Цілепокладання техніками арт-терапії або Як досягти власної цілі через малюнок і казку»

Знайти та актуалізувати власні цілі, навчитися досягати залежності від власних бажань. Детальніше

Контроль та управління часом або « Як знайти зайві 3 години для себе» засобами арт-терапії

Знайти та актуалізувати власні поглиначі часу та методи контролю часу, навчитися керувати часом в залежності від власних бажань. Детальніше

            Арт-терапевтичні техніки 


подолання конфліктів у сімї , колективі, групі – «Як не стати жертвою самого себе»

Розкрити власний унікальний арт потенціал, розвинути здатність до вільної творчості, сформувати вміння переносити свої думки, мрії, бажання та фантазії. Детальніше

«Як почувати себе щасливою жінкою» технології саморозкриття засобами арт-терапії

Знайти та актуалізувати власний жіночий потенціал, навчитися керувати власними бажаннями. Детальніше